Christmas time at the Mega Tokyo Pokemon Cente…

Christmas time at the Mega Tokyo Pokemon Center