Category: sinnoh

Pokemon Redesign #493 – Arceus 

Pokemon Redesign #492 – Shaymin

Pokemon Redesign #491 – Darkrai

Pokemon Redesign #489-490 – Phione, Manaphy

Pokemon Redesign #488 – Cresselia

Pokemon Redesign #487 – Giratina (Origin Forme)


Altered Forme

Pokemon Redesign #487 – Giratina (Altered Forme)

Pokemon Redesign #486 – Regigigas

Pokemon Redesign #485 – Heatran

Pokemon Redesign #484 – Palkia